Velg en side

Håndbok for menighetsråd og kirkelig fellesråd

Formgiving av innmat og omslag. Designet med tanke på å gjøre håndboken lett å navigere i, med blant annet små kapittelmarkører på hver side og et utfyllende stikkordregister. 

Kunde: Den norske kirke og Hovedorganisasjonen KA