REDAKSJONELL DESIGN
BOKDESIGN
KORREKTUR-RÅSKINN
FLEKSIBEL OG BLID

Se eksempler på bøker og magasiner jeg har laget her!
PORTFOLIO