Speiderbladet

Speiderbladet


Høsten 2017 redesignet jeg Speiderbladet, KFUK-KFUM-speidernes medlemsblad. Hovedintensjonen med redesignet var å fornye bladet og gjøre det mer attraktivt for målgruppen (8-15 år). En viktig del av redesignet var å omdefinere hvordan sakene skulle være. Det er langt kortere tekster enn før, og flere bilder, stikktitler, illustrasjoner, faktabokser og løse elementer. Det ble også tatt inn en håndskriftfont for å myke opp uttrykket og gjøre bladet mer variert.

Alle bilder og tekst copyright © Helene Moe Slinning