NGBC

NGBC


Logo og visuell profil for Norwegian Green Building Council, NGBC. Logoen, et grønt checkmark-symbol, kan også ses som en bygning sett ovenfra. Disse to aspektene gjenspeiler NGBCs kjernevirksomhet, som er miljøsertifisering og godkjenning av miljøvennlige bygg.

Et sett ikoner og illustrasjoner kompletterer profilen.

Alle bilder og tekst copyright © Helene Moe Slinning