Mot et bærekraftig reiseliv

Mot et bærekraftig reiseliv


Layout på veikart for reiselivsnæringen i Norge. Hva kan myndighetene, og næringen selv, gjøre for å bli mest mulig miljøvennlig i løpet av årene frem mot 2050? Jeg har også laget en presentasjonsmal i samme stil.

  • Den norske Turistforening m.fl.
  • 2017

Alle bilder og tekst copyright © Helene Moe Slinning